Uređenje kolnika

 
U skorije vrijeme radili smo na uređenju Riječkog rotora na Škurinjama, gdje smo izgradili potporne zidove od kamena, te uredili rubove ruba kolnika koji su sastavni dio prometnice.

Galerija
Želite li saznati više o našim uslugama?