Kamena kocka- Montažni rimski vez

 
Idealne za opločenje okućnica, pristupnih puteva i ostalih raznih površina.

.

Galerija
Želite li saznati više o našim uslugama?