Obrada kamena

 
Kamen koji obrađujemo pretežno koristimo za izgradnju zidova, oblaganje zidova bunjom i izradu podova.

Kamen obrađujemo na nekoliko načina: rezanjem, piljenjem kamena, cijepanjem kamena cijepačem što daje specifičan oblik kamena te vrlo precizno postavljanje te nezaobilazna ručna obrada našeg vrsnog djelatnika.

Galerija
Želite li saznati više o našim uslugama?